szopa kulturalna

Józef Chełmowski z Brus (zdjęcia)

chelmowski.JPG